Polisevi’nde Kimler Kalabilir?

Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Polisevlerinin otel bölümlerinde yapılacak olan konaklamalar Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu yönetmeliğin “Sosyal Tesislerin Otel Bölümünün İşletilmesi” başlığı altında verilen MADDE 31’de belirtilen kurallar aşağıda yer almaktadır.

Polisevi Otel ve Diğer Bölümlerinden Kimler Faydalanabilir?

a) Emniyet Teşkilatı birimlerinde çalışan personel, görev malulleri ve emeklilerin doğrudan kimliklerini göstermek suretiyle kendileri ve refakatinde gelenler,
b) Sosyal tesislere giriş kartı sahiplerinin sosyal tesis giriş kartlarını göstermek suretiyle kendileri ve refakatinde gelenler,
c) Polis eğitim, öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin, öğrenci kimlik katlarını ibraz etmek suretiyle kendileri, beraberindeki eş ve çocukları, anne ve babaları,
ç) Kamu personeli ve beraberindeki eşi, çocukları ile kendisinin ve eşinin anne-babası,
d) Yabancı devletlerin veya polis kuruluşlarının resmi başvurusu üzerine heyetle veya kişi olarak gelen, yabancı devlet polis teşkilatı mensupları,
e) Polis eğitim, öğretim kurumlarında ders vermek veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel araştırma yapmak, sempozyum, panel, toplantı, konferans, seminer gibi etkinliklere katılmak üzere Genel Müdürlükçe Emniyet Teşkilatı dışından görevlendirilenler görevlendirme yazıları ile,
f) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Teşkilatında görevli olanlar ile refakatindeki aile mensupları,
g) Açığa alınan Emniyet Teşkilatı personeli, açığa alındığını belirtir belge ile, ücretsiz izine ayrılan Emniyet Teşkilatı personeli ise ücretsiz izine ayrıldığını gösterir belge ile,
ğ) Organ bağışında bulunan veya bulunacak olanlar ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına büyük katkılarda bulunan ve hizmet edenler,
h) Otel bölümünde yatak durumu müsait olduğu takdirde ve Merkez Müdürü, Şube Müdürü/Büro Amiri veya Tesis Sorumlusunun uygun görmesi halinde, Emniyet Teşkilatı mensupları yakınları ve referans verdiği kişiler ile Emniyet Teşkilatına yakın ve emeği geçenler,
ı) Emniyet Teşkilatı bünyesinde kültür, sanat ve spor organizasyonlarında faaliyet gösterenler,
i) Bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen kişiler,
j) Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer kişiler yararlanabilir.

Yukarıdaki listede belirtilen kişiler Polisevlerinin otel bölümü ve sosyal tesislerinden faydalanabilirler.

Yorumlar